Technická správa

Technická správa

  • vedení technické evicence budov, bytů, nebytových prostor, pozemků
  • technické prohlídky, odborná posouzení
  • zajištění revizí technických zařízení dle norem
  • zajištění nepřetržité havarijní služby
  • zajištění běžné údržby a oprav stavebních částí budov
  • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí
  • úklid společných prostor
  • úpravy a údržba travnatých ploch
  • technický management