Evidence nájemného

Evidence nájemného

  • předpis, kontrola plateb nájemného a ostatních plateb
  • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (evidence, upomínky, …)
  • provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, atd.
  • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
  • vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní
  • ekonomický management (rozvahy, optimalizace nákladů a výnosů, …)